Головна »

Вз

Значення слова «вз»

У теорії ймовірностей та теорії інформації взає́мна інформа́ція (англ. mutual information, MI) двох випадкових величин — це міра взаємної залежності між цими двома величинами.
Можливі значення слова:
1. Взає́мні займе́нники (дав.-гр. άλληλοπαθητική, англ. reciprocal pronouns) — розряд займенників за лексичним значенням, включає займенники, що вказують на взаємну спрямованість дії, наприклад: один одного, один другого.
2. Взяття Умані 21 червня 1768 року — кульмінаційний момент Коліївщини (гайдамацького повстання 1768 року).
3. У статистиці, взаємодія може виникнути при розгляді взаємозв'язку між трьома або більше змінними, і описує ситуацію, в якій одночасний вплив двох варіантів на третину не є адитивними.
4. Взаємоді́ючі гала́ктики — галактики, розташовані в просторі досить близько, щоб взаємна гравітація істотно впливала на форму, рух речовини й зір, на процеси зореутворення, а в деяких випадках — і на обмін речовиною між галактиками.
5. Взає́мне блокува́ння (англ. Deadlock) — ситуація, коли кожен із групи процесів очікує на подію, яку може викликати лише інший процес з цієї групи.
6. Взуття́ — елемент одягу. Надягається на ноги. Застосовується в першу чергу для теплового і механічного захисту ніг.
7. Біологічні відносини є результатом взаємодії організмів один з одним. У природі немає організмів, які ізольовані від оточуючого середовища.
8. Взаємозамі́нність — придатність об'єкта (машини, приладу, механізму, деталі тощо) до використання замість іншого без змінення для виконання однакових вимог при складанні, ремонті чи заміні.
9. Взаємодія — широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

в-з_ _
вз:_ _ _ _
вз_ _ _ _
вз_ - _ _ _
вз-_ _ _ _
вз _ _ _ _ _
вз _ - _ _ _ _
© 2016-2017, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія