Головна »

Ек

Значення слова «ек»

Ек (фр. Hecq) - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
Можливі значення слова:
1. Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») — комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме — про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
2. Норвегія — високорозвинена постіндустріальна країна. Держава має розвинену змішану економіку із значною часткою державного сектору в стратегічних галузях.
3. Еконо́міка Украї́ни — уся наявна виробнича та торговельна інфраструктура на території держави.
4. Екологія (від дав.-гр. οἶκος — середовище, житло і λόγος — вчення, наука) — розділ біології, що вивчає закономірності взаємовідношень організмів з довкіллям, а також організацію і функціонування надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери).Термін вперше запропонував німецький біолог Ернст Геккель в 1866 р.
5. Екзоплане́та (дав.-гр. εξω, exo — поза, ззовні) або позасо́нцева плане́та — планета, що обертається навколо іншої зорі або дрейфує космічним простором (тобто не належить до планетарної системи)[джерело?].
6. Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища — сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).
7. Економіка Києва - уся наявна промислово-виробнича, фінансово-торгівельна, транспортна та обслуговуюча інфраструктура столиці України.
8. Еконо́міка Япо́нії — одна з найрозвиненіших економік світу. За розміром ВВП і обсягом промислового виробництва Японія займає 3-є місце серед країн світу після США і КНР.
9. Екстрасистолія — це порушення утворення імпульсу в міокарді, що полягає в його спонтанній деполяризації, частіше поза провідною системою, і передчасному скороченню серця.
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

е-к_ _
ек:_ _ _ _
ек_ _ _ _
ек_ - _ _ _
ек-_ _ _ _
ек _ _ _ _ _
ек _ - _ _ _ _
© 2016-2018, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія