Головна »

Ет

Значення слова «ет»

Ет — один з районів (лаос. ເມືອງ муанг) провінції Хуапхан, Лаос.
Можливі значення слова:
1. Етано́л (ети́ловий спирт, ви́нний спирт) — органічна сполука, представник ряду одноатомних спиртів складу С2Н5ОН (скорочено EtOH).
2. Е́тика (лат. ethica < дав.-гр. ήθική, утворене від грец. ήθος — «звичай») — наука, що вивчає мораль. Філософська дисципліна, яка вивчає мораль, суспільні норми поведінки, звичаї..
3. Е́тнос (від дав.-гр. ἐθνικός — народ, через середньовічну лат. ) — стійке соціальне угруповання людей, що виникло упродовж тривалого історичного розвитку на певній території, де люди мають власну біологічну складову (раса, спільне походження), мову, культуру, усвідомлення власної єдності і відмінності від інших етносів.
4. Етимологі́чний словни́к — словник, який містить відомості про етимологію слів однієї мови або групи чи сім'ї споріднених мов.
5. Етана́ль (о́цтовий альдегі́д) — другий член гомологічного ряду аліфатичних альдегідів. Безбарвна рідина з різким задушливим запахом, при розбавленні водою набуває фруктового запаху.
6. Етногене́з украї́нців — історичний процес етнічного формування українців (походження, родовід). Дослідженнями походження нації чи етносу займається етнологія.
7. Етимоло́гія назв краї́н — список, у якому наведені гіпотези походження (етимологія) назв країн і деяких автономних утворень (виділені курсивом).
8. Етнографі́чні гру́пи украї́нців (англ. Ethnographic groups of Ukrainian people, Subethnic groups of Ukrainians).
9. Етногенез білорусів — процес формування білоруського етносу.
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

е-т_ _
ет:_ _ _ _
ет_ _ _ _
ет_ - _ _ _
ет-_ _ _ _
ет _ _ _ _ _
ет _ - _ _ _ _
© 2016-2018, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія