Головна »

Ет

Значення слова «ет»

Ет — один з районів (лаос. ເມືອງ муанг) провінції Хуапхан, Лаос.
Можливі значення слова:
1. Етано́л (ети́ловий спирт, ви́нний спирт) — органічна сполука, представник ряду одноатомних спиртів складу С2Н5ОН (скорочено EtOH).
2. Е́тнос (від дав.-гр. ἐθνικός — народ, через середньовічну лат. ) — стійке соціальне угруповання людей, що виникло упродовж тривалого історичного розвитку на певній території, де люди мають власну біологічну складову (раса, спільне походження), мову, культуру, усвідомлення власної єдності і відмінності від інших етносів.
3. Етимологі́чний словни́к — словник, який містить відомості про етимологію слів однієї мови або групи чи сім'ї споріднених мов.
4. Е́тика (лат. ethica < дав.-гр. ήθική, утворене від грец. ήθος — «звичай») — наука, що вивчає мораль. Філософська дисципліна, яка вивчає мораль, суспільні норми поведінки, звичаї..
5. Етимоло́гія назв краї́н — список, у якому наведені гіпотези походження (етимологія) назв країн і деяких автономних утворень (виділені курсивом).
6. Етногене́з украї́нців — історичний процес етнічного формування українців (походження, родовід). Дослідженнями походження нації чи етносу займається етнологія.
7. Етнографі́чні гру́пи украї́нців (англ. Ethnographic groups of Ukrainian people, Subethnic groups of Ukrainians).
8. Етногенез білорусів — процес формування білоруського етносу.
9. Етана́ль (о́цтовий альдегі́д) — другий член гомологічного ряду аліфатичних альдегідів. Безбарвна рідина з різким задушливим запахом, при розбавленні водою набуває фруктового запаху.
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

е-т_ _
ет:_ _ _ _
ет_ _ _ _
ет_ - _ _ _
ет-_ _ _ _
ет _ _ _ _ _
ет _ - _ _ _ _
© 2016-2018, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія