Головна »

Лн

Значення слова «лн»

Футбольний клуб «ЛНЗ-Лебедин» — український аматорський футбольний клуб із села Лебедин Шполянського району Черкаської області, заснований у 2006 році.
Можливі значення слова:
1. Посилання ЛНУ перенаправляється сюди. Можливо, Ви шукали Луганський національний університет імені Тараса ШевченкаЛьві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ — один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні.
2. Луга́нська наро́дна респу́бліка (ЛНР) — фіктивне квазідержавне утворення, самоназва маріонеткового проросійського клептократичного режиму, встановленого польовими командирами і лідерами сепаратистів на окупованій Російською Федерацією території окремих районів Луганської області України.
3. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (ЛНУ ім. Т. Шевченка) — вищий навчальний заклад, акредитований за IV рівнем.
4. Льві́вська націона́льна музи́чна акаде́мія і́мені Мико́ли Ли́сенка — вищий навчальний заклад у Львові, утворений 1939 р.
5. Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) — державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує фахівців з образотворчого, декоративно-прикладного, монументального та сакрального мистецтва, дизайну, реставрації, мистецтвознавства, культурології, менеджменту соціокультурної діяльності.
6. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ; лат. Universitatis Medicinalis Leopoliensis) — один з найбільших та найстаріших медичних навчальних закладів України.
7. Льві́́вська націона́льна науко́ва бібліоте́ка Украї́ни і́мені Василя́ Стефа́ника — національна бібліотека України у Львові, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України.
8. «Літерату́рно-науко́вий ві́стник» («ЛНВ»; за сучасним правописом мало б бути вісник) — перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис, що виходив з 1898 року по 1932 рік.
9. Архі́в Льві́вського університе́ту — підрозділ Львівського університету, який забезпечує зберігання документів особового характеру, тимчасового зберігання та окремих матеріалів, що підлягають постійному зберіганню.
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

л-н_ _
лн:_ _ _ _
лн_ _ _ _
лн_ - _ _ _
лн-_ _ _ _
лн _ _ _ _ _
лн _ - _ _ _ _
© 2016-2019, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія