Головна »

Мн

Значення слова «мн»

Множи́нна особи́стість — психічний феномен, за якого людина володіє двома або більше різними особистостями, або еґо-станами.
Можливі значення слова:
1. Мнемо́ніка (грец. τα μνημονιχα — мистецтво запам'ятовування) (мнемотехніка) — сукупність спеціальних прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій.
2. Множина — одне з найважливіших понять сучасної математики. Поняття множини введено аксіоматично як сукупність певних об'єктів довільної природи, і тому множину не можна означити застосовуючи інші означені поняття.
3. Множина́ (лат. pluralia) — в мовознавстві форма числа. У більшості сучасних індоєвропейських мов множина протиставляється однині.
4. Інтерполяцій́ний многочле́н Лагра́нжа — многочлен мінімального степеня, що приймає дані значення у даному наборі точок.
5. Множення — бінарна операція над математичними об'єктами.
6. Множе́ння ма́триць — це бінарна операція, яка використовуючи дві матриці, утворює нову матрицю, яка називається доб́утком ма́триць.
7. Многочленом або поліномом однієї змінної в математиці називається вираз вигляду
8. Многоку́тник (багатоку́тник, поліго́н) — геометрична фігура, замкнена ламана (сама, або разом із точками, що лежать усередині).
9. Многогр́анник, багатогра́нник — геометрична фігура (геометричне тіло), частина тривимірного евклідового простору, обмежена замкненою поверхнею, яка складається з плоских многокутників, які називаються гранями многогранника.
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

м-н_ _
мн:_ _ _ _
мн_ _ _ _
мн_ - _ _ _
мн-_ _ _ _
мн _ _ _ _ _
мн _ - _ _ _ _
© 2016-2017, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія