Головна »

Рн

Значення слова «рн»

РНК (рибонуклеїнова кислота) — клас нуклеїнових кислот, лінійних полімерів нуклеотидів, до складу яких входять залишок фосфорної кислоти, рибоза (на відміну від ДНК, що містить дезоксирибозу) і азотисті основи — аденін, цитозин, гуанін і урацил (на відміну від ДНК, що замість урацила містить тимін).
Можливі значення слова:
1. РНК-інтерференція, РНКі (англ. RNA interference, RNAi) — система контролю активності генів еукаріотичних клітин, що здійснюється за допомогою коротких (20-25 нуклеотидів) молекул рибонуклеїнової кислоти.
2. РНК-полімераза — фермент, що здійснює синтез молекул РНК. У вузькому сенсі, РНК-полімеразою зазвичай назвають ДНК-залежні РНК-полімерази, що здійснюють синтез молекул РНК на матриці ДНК, тобто здійснюють транскрипцію.
3. РНК-полімераза II (RNAP II або Pol II) — еукаріотичний ензим, що грає центральну роль у процесі транскрипції протеїн-кодуючих генів.
4. РНК-зале́жна РНК-полімера́за, РзРп (англ. RNA-dependent RNA polymerase, RNA-directed RNA polymerase, RdRp) — це фермент, що каталізує синтез РНК молекули з РНК матриці.
5. Ра́да націона́льної безпе́ки і оборо́ни Украї́ни (РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
6. РНК — кирилічний акронім, може означати:
7. pH, Водневий показник — величина, що показує міру активності іонів водню (Н+) в розчині, тобто ступінь кислотності або лужності цього розчину.
8. Раднарго́спи (рос. совнархоз) — ради народного господарства, державні органи територіального управління й планування сільського господарства УРСР і СРСР, що існували у 1918—1931 і 1957—1965 роках.
9. Ра́да Наро́дних Коміса́рів УСРР (з 1937 року — УРСР) (Раднарком, рос. Совнарком) — найвищий орган виконавчої влади (уряд) Радянської України (УСРР, УРСР) у 1919–1946 роках, попередник Ради Міністрів УРСР.
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

р-н_ _
рн:_ _ _ _
рн_ _ _ _
рн_ - _ _ _
рн-_ _ _ _
рн _ _ _ _ _
рн _ - _ _ _ _
© 2016-2018, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія