Головна »

Тд

Значення слова «тд»

знайти відповідник / створити Елемент Вікіданих • Google
Можливі значення слова:
1. Теорія держави і права — фундаментальна наука і навчальна дисципліна, що вивчає державу і право як явища суспільного життя, основні закономірності їх виникнення і розвитку, їх сутність, призначення і функціонування в суспільстві, а також особливості політичної і правової свідомості та правового регулювання.
2. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ ім. І. Пулюя) — вищий технічний навчальний заклад Західної України, заснований у 1960 році.
3. Таврі́йський держа́вний а́гротехнологі́чний університе́т, ТДАТУ — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, розташований в Мелітополі (Запорізька область).
4. Терно́пільський націона́льний педагогі́чний університе́т і́мені Володи́мира Гнатюка́ — вищий навчальний заклад зі статусом національного в Тернополі, правонаступник низки навчальних закладів XVII—XIX століть.
5. Товари́ство з додатко́вою відповіда́льністю — господарське товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом.
6. ТДМУ — акронім кирилицею:
7. ТДМА — акронім кирилицею з літер Т, Д, М, А.
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

т-д_ _
тд:_ _ _ _
тд_ _ _ _
тд_ - _ _ _
тд-_ _ _ _
тд _ _ _ _ _
тд _ - _ _ _ _
© 2016-2019, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія