Головна »

Єд

Значення слова «єд»

Єдиний державний реєстр судових рішень (ЄДРСР) — автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.
Можливі значення слова:
1. Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) — обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
2. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — публічний реєстр юридичних осіб в Україні.
3. Єдиноріг — міфічна істота, що символізує доброчесність. Зазвичай єдинорога уявляють у вигляді коня із рогом.
4. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстр декларацій, або система е-декларування) — електронна онлайн-система, що дозволяє вносити, перевіряти та оприлюднювати майнові декларації держслужбовців та інших осіб, що за законом зобов'язані це робити.
5. Єдина державна автоматизована паспортна система (ЄДАПС) — консорціум, який займався виробництвом ідентифікаційних документів та інформаційних систем.
6. Єди́ний держа́вний реє́стр підприє́мств та організа́цій Украї́ни (ЄДРПОУ) — статистичний реєстр підприємств в Україні, автоматизована система збирання, накопичення та обробки даних про підприємства та організації усіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи — філії, відділення, представництва тощо.
7. Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) — це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях.
8. Єди́на систе́ма констру́кторської документа́ції (ЄСКД) — комплекс державних стандартів, що встановлюють взаємопов'язані правила, вимоги і норми по розробці, оформленню і обігу конструкторської документації, що розробляється і застосовується на усіх стадіях життєвого циклу виробу (при проектуванні, розробці, виготовленні, контролі, прийманні, експлуатації, ремонті, утилізації).
9. Єдина система технологічної документації (ЄСТД) — комплекс міждержавних стандартів і рекомендацій, що встановлюють взаємопов'язані правила і положення щодо порядку розроблення, комплектації, оформлення та обігу технологічної документації, що застосовується при виготовленні та ремонті виробів (включаючи збір і здачу технологічних відходів).
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

єд:_ _ _ _
єд_ _ _ _
єд_ - _ _ _
єд-_ _ _ _
єд _ _ _ _ _
єд _ - _ _ _ _
© 2016-2018, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія